Karin van den Berg

GroenLinks Drimmelen

ZELF AAN DE SLAG MET DE BLAUWGROENE GEMEENTE. DAT BETEKENT NATUUR IN DE BUURT, SCHONE LUCHT EN ZONNEPANELEN OP ALLE DAKEN. BLIJVEN INVESTEREN IN ONDERWIJS, OPENBARE RUIMTE, DUURZAAMHEID EN WERKGELEGENHEID. V0or MINDER REGELS EN MEER MOGELIJKHEDEN VOOR ELKAAR. KORTOM EEN GEMEENTE WAAR WE ONS OM ELKAAR geven. DAT IS WAAR GROENLINKS ZICH HARD VOOR MAAKT

Karin van de Berg is sinds maart 2010 raadslid in de gemeente Drimmelen. Daarnaast is ze voorzitter van GroenLinks Brabant en vervult bestuurlijke functies zoals Dagelijks bestuurder van de Vereniging Brabantse Gemeenten, lid van de bestuurlijke commissie Ruimte en Wonen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, lid van de Provinciale Omgevingscommissie Noord Brabant en lid van de Stuurgroep Agrarisch Natuurbeheer van de Provincie Noord Brabant. Karin studeerde Planologie en Economische Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. In het dagelijks leven is ze eigenaar van een adviesbureau en woont sinds 1999 in Hooge Zwaluwe samen met haar man en twee kinderen. Daarnaast heeft ze een grote liefde voor het edele dier: Paarden.

Groen en Samen Doen

GroenLinks doet in Drimmelen actief vanaf 2010. Wij staan voor Groen en Sociaal. In de komende periode is het van groot belang dat we samen met onze partners de 3 grote veranderingen op het gebied van zorg goed laten landen in de gemeente. Iedereen moet blijven meedoen in onze gemeente. Verder is de zorg voor ons buitengebied van groot belang. Samen met de boeren, natuurbeheerders en bewoners in het buitengebied willen we het buitengebied open houden en versterken.  Dit doen we door te  investeren in agrarisch en particulier natuurbeheer, goed onderhoud, stimuleren van streekprodukten en daar waar nodig een streng beleid om verdere verstening en verglazing van het buitengebied.

Het belangrijkste is echter dat we resultaten boeken en dat samen met u doen.

Zandstraat 9|4927 RH|Hooge Zwaluwe|0768882274|0631967031|kvdberg@ziggo.nl