Vertegenwoordig JIJ straks GroenLinks in Brabant?

GroenLinks en de provincie is een goede combinatie: natuur, milieu, logistiek, cultuurhistorie en leefbaarheid zijn de belangrijkste thema's. Daaronder vallen de verduurzaming van de landbouw en de (gezondheids)zorgen rond de intensieve veeteelt. Kortom: veel uitdagingen die om een lange termijnvisie vragen.

Heb jij die (GroenLinkse) visie en wil je bijdragen aan oplossingen voor onze mooie provincie? Dan nodigen we je van harte uit om je kandidaat te stellen voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. Bezoek onze website voor meer informatie www.brabant.groenlinks.nl

Reageren

Mail uiterlijk 11 juni je motivatiebrief met cv waarin je vermeldt voor welke plaats je beschikbaar bent (lijsttrekker, 2 t/m 5, 6 t/m 10, of 11+) naar kandidaten@groenlinksbrabant.nl.