Lingestraat Made

Boomvijandige gemeente Drimmelen zet de kap van bomen onverminderd voort

STOP DE ONZINNIGE BOMENKAP IN DE GEMEENTE DRIMMELEN

Onze gemeente heeft het voornemen om aan de Julianastraat en de Lignestraat in Made een groot aantal vormbomen te gaan kappen.

Dit voornemen is enkele weken geleden gepubliceerd in het Carillon middels een mededeling over een genomen besluit voor de afgifte van een kapvergunning.

Het besluit om drastisch te gaan “snoeien” in het bomenbestand van de gemeente Drimmelen is in 2010 door de gemeenteraad genomen, omdat men wilde bezuinigen op het onderhoud aan bomen, en in het bijzonder op het onderhoud aan vormbomen. GroenLinks heeft zich destijds in de gemeenteraad verzet tegen dit besluit maar helaas zonder resultaat. Ook het aanbieden van groot aantal handtekeningen aan de wethouder, afkomstig van tegenstanders van deze bomenkap, hebben helaas niet geleid tot het beoogde resultaat, namelijk stoppen met het kappen van bomen.

Het kappen van bomen gaat onverminderd door en de burger wordt zich helaas pas bewust van deze kaalslag als het te laat is. Wanneer de straat kaal en leeg is wordt het pas duidelijk hoeveel waarde een boom heeft voor de leefomgeving, om nog maar niet te spreken over alle andere positieve eigenschappen van een boom.

Het is deze keer echter nog niet te laat, U heeft nog circa 3 weken de tijd om te ageren tegen het besluit om de bomen in de Julianastraat en de Lignestraat in Made te kappen.

Vrijdagochtend 27 juni om 11.00 heeft een afvaardiging van GroenLinks Drimmelen wederom een overleg op het gemeentehuis met de wethouder die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het in 2010 genomen besluit en deze kaalslag, ondanks alle protesten gewoon doorzet.

Mocht u ons willen steunen dan nodigen wij u van harte uit bij dit overleg.

U kunt uiteraard ook via email reageren, drimmelen.groenlinks@kpnmail.nl