GroenLinks Drimmelen

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. zijn voor GroenLinks Drimmelen niet naar verwachting verlopen. De verwachting was dat onze zetel minimaal behouden zou worden en, gezien de commentaren uit de samenleving, mocht hier ook rekening mee worden gehouden.

Toen de uitslag bekend werd was er in eerste instantie dan ook ongeloof, vermengd met teleurstelling. Wij waren in de veronderstelling dat de afgelopen raadsperiode er een was geweest waarin GroenLinks, zowel tijdens de eerste coalitie als tijdens de tweede, een duidelijk positieve bijdrage had geleverd.

We stonden en staan nog steeds voor onze standpunten en hebben deze altijd op een politiek correcte manier verdedigd. Misschien wel te correct, en dus te onopvallend. Uiteindelijk hebben te weinig kiezers gezien wat we hebben willen bereiken en wat we hebben bereikt, want we hebben wel degelijk resultaten geboekt.

Het is, voor ons, vervelend dat andere partijen er meer rendement uit hebben gehaald. Politiek is zeker niet altijd een kwestie van bescheidenheid, zo hebben wij tot onze teleurstelling gemerkt. Maar wij stonden, en staan nog steeds voor een eerlijk verhaal, niet vertellen wat de mensen graag willen horen, maar de waarheid ook als dat niet is wat er verwacht wordt. De toekomst zal uitwijzen of de beloften kunnen worden waargemaakt of dat er “iets“ gebeurt wat niemand had kunnen voorzien, waardoor er dingen niet worden waargemaakt. Gelukkig hebben kiezers het recht om volksvertegenwoordigers ter verantwoording te roepen, maar dat moeten ze dan wel doen!

Na een periode van” laten bezinken” zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij maar weinig stemmen te kort kwamen om de zetel te behouden. Wij zijn dan ook dank verschuldigd aan al onze kiezers en ook aan al die mensen die zich hebben ingezet tijdens de verkiezingscampagne. En tegen deze mensen zeggen wij dan ook DANKJEWEL. Hier hebben wij het voor gedaan. En tegen diegene die op het laatste moment toch een andere keus hebben gemaakt, jammer dat we jullie niet hebben kunnen overtuigen, maar de volgende keer doen we dat hopelijk wel.

Is GroenLinks nu weg uit de Drimmelse politiek. Het antwoord is simpel, nee wij zijn niet weg! Natuurlijk zitten we niet meer in de gemeenteraad, maar politiek moet niet alleen daar worden beoefend. Politiek is meer dan dat. Wij zullen de vergaderingen blijven volgen en daar waar wij kunnen zullen wij zeker gebruik maken van de middelen die ons ter beschikking zijn gesteld door ons democratisch stelsel.

Fractie en bestuur GroenLinks Drimmelen