Tim
Tim Eestermans

GroenLinks (Lijst 7) zet nieuwe sterspeler in!

Mag ik me even aan u voorstellen

Hoi, ik ben Tim Eestermans (26 jaar) uit Lage Zwaluwe. Ik ben het nieuwe burgerlid bij GroenLinks, Lijst 7.

Ik ben afgestudeerd in bos- en natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall-Larenstein in Velp. Momenteel werk ik bij Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw en sinds kort bij Helkant plant.

U kent mij misschien via ANV Drimmelen, C.S. De Biesboschrakkers of de Madese Natuurvrienden. Darts is mijn andere grote passie. Ik ben een creatieve denker met een diplomatieke houding: ik luister vooral en probeer mensen dichter tot elkaar te brengen

Een vraag die misschien bij u opkomt is: leuk dat je burgerlid geworden bent, maar waarom kies je voor die (in PVV-taal) linkse grachtengordelkliek? Een kort antwoord is dat mijn kijk op de wereld het meest met die van GroenLinks overeenkomt. Een landelijke partij heeft daarnaast veel kennis in huis. Wij denken op langere termijn en niet in periodes van vier jaar. En voor de langere termijn is het beter als we meer ‘’groen’’ denken. Duurzaamheid heeft de toekomst. Hierin liggen ook kansen voor banen. De gemeente moet hierin investeren.

De Biesbosch is het visitekaartje van de blauwgroene gemeente. Het buitengebied willen wij daarop beter aansluiten door verdere ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur. Aandacht verdienen flora, fauna en cultuurhistorie. Ook binnen de kernen moet er voldoende ruimte zijn voor groen. Velen van u ergeren zich aan de massale kap van bomen in onze gemeente: GroenLinks was destijds als enige politieke partij tegen het bomenbeleidsplan in deze vorm! Een groene omgeving leidt tot minder stress en andere gezondheidsklachten en draagt bij aan meer recreatie en toerisme.

Financieel degelijk beleid is een randvoorwaarde. In slechte tijden investeren en in goede tijden sparen. Voor nu is het goed te investeren in onderhoud van wegen, meer toezicht, nieuwbouw van het Dongemond college, sporthal in Terheijden, (starters)woningen in Wagenberg, een nieuw bejaardenhuis en scoutinggebouw in Lage Zwaluwe en groene schoolpleinen. Vrijwilligersorganisaties vormen het hart van onze gezellige dorpen, deze moeten we blijven ondersteunen. Als laatst wil ik nog gezegd hebben dat ik tegen een rondweg ben door een natuurreservaat.

Als dit verhaal u aanspreekt stem dan 19 maart GroenLinks (Lijst 7).

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks (Lijst 7) is te lezen via www.drimmelen.groenlinks.nl

Tim Eestermans

GroenLinks (Lijst 7)