Brug in Drimmelen

SAMEN VORMGEVEN AAN DE BUURT

Iedereen wil zich graag thuis voelen in zijn eigen buurt. 

Je wilt je buren kennen, je veilig voelen in je wijk en belangrijke voorzieningen dichtbij huis hebben. Hierbij is het belangrijk dat er verschillende typen woningen in een wijk en dorp staan, zowel huur als koop, en in verschillende prijsklassen.  Voorzieningen als supermarkten, scholen en buurtverenigingen houden de buurt  levendig  en zorgen ervoor dat  ook  minder  mobiele mensen actief mee kunnen doen. GroenLinks wil de buurtvoorzieningen beter afstemmen op de wensen van buurtbewoners. GroenLinks kijkt ook graag naar wat in buurten en wijken al zelf georganiseerd wordt. En vult liever vanuit de overheid aan, dan in de weg te zitten bij eigen initiatieven. Zo vindt GroenLinks dat buurtbewoners meer medezeggenschap mogen hebben over wat erin hun buurt gebeurt. Dat betekent geven en nemen. Van elke inwoner mag gevraagd worden zijn of haar steentje bij te dragen. Initiatieven voor  gezamenlijk  onderhoud  van  de  openbare  ruimte  of het  inrichten  van  een  buurtmoestuin  moedigen  we  aan. Ook  vinden we  dat  bewoners  zelf mogen  beslissen  hoe gemeentegeld in hun buurt wordt besteed. Belemmerende regelgeving in dit kader moet worden aangepakt.

Kies GroenLinks 19 MAART Lijst 7

Karin van den Berg